KOJE SU CIJENE POJEDINIH PROGRAMA?

Drugo i treće dijete iz obitelji u vrtiću imaju 20% popusta, što je uračunato u navedene cijene.

POLUDNEVNI PROGRAM:  
Jedno dijete: 350 kn
Dvoje djece: 630 kn
Troje djece: 910 kn
   
CJELODNEVNI PROGRAM:  
Jedno dijete: 455 kn
Dvoje djece: 819 kn
Troje djece: 1183 kn
   
JASLIČKI PROGRAM: ZA DJECU OD 1 DO 3 GOD.
Jedno dijete: 550 kn
Dvoje djece: 990 kn

KOJE SU CIJENE ZA VIŠE DJECE RAZLIČITE DOBI

Dvoje djece - jedno dijete iznad tri godine i jedno dijete jasličke dobi do tri god.

Poludnevni program: 799 kn
Cjelodnevni program: 895 kn

Troje djece- dvoje djece starije od tri godine i jedno dijete jasličke dobi do tri god.

Poludnevni program: 1.070 kn
Cjelodnevni program: 1.249 kn

Ako je dijete bolesno dva tjedna  i više, uz liječničku ispričnicu, umanjuje se cijena za taj mjesec.

Djeca upisana u vrtić su osigurana. Roditelj uplaćuje  godišnju premiju osiguranja